Những câu nói lái bựa 18+ Mừng cho em nó – Mò cho em n*ng cùng da

Những câu nói lái bựa 18+

Mừng cho em nó – Mò cho em n*ng

– Yêu nhau lâu vậy rồi, giờ em thích gì để anh tặng nào?

– Em thích mũ anh đội.

Anh thích ăn mì, nhất là mì 2 tôm.

Không thích cồn chính hãng, anh chỉ thích cồn lậu.

Chê em vú bé nhưng anh *éo có vé bú

– Nhìn anh dễ thương quá đi mất!

– Vậy thì quất đi má

Đàn ông lên và ra, đàn bà la và rên :v

Thương nhau mà sống – Thông nhau mà sướng

Các cụ có câu – Các cậu có c*

Nữa chữ là thầy, nữ chữa cũng là thầy.

Những câu nói lái bựa 18+

Mừng cho em nó – Mò cho em n*ng
cùng da Nói lái 18+

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top