Những câu nói lái bựa 18+ Làm trai sống ở đời là phải có chỗ đứng… và phải cứng chỗ đó

Những câu nói lái bựa 18+

Làm trai sống ở đời là phải có chỗ đứng… và phải cứng chỗ đó

– Yêu nhau lâu vậy rồi, giờ em thích gì để anh tặng nào?

– Em thích mũ anh đội.

Anh thích ăn mì, nhất là mì 2 tôm.

Không thích cồn chính hãng, anh chỉ thích cồn lậu.

Chê em vú bé nhưng anh *éo có vé bú

– Nhìn anh dễ thương quá đi mất!

– Vậy thì quất đi má

tâm không dưỡng – dâm không tưởng

liệu hồn – l** hiệu

Hưởng kiếp bị cưỡng hiếp =))

hồn xóm làng – hàng xóm l**

Những câu nói lái bựa 18+

Làm trai sống ở đời là phải có chỗ đứng… và phải cứng chỗ đó Nói lái 18+

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top