Những câu nói lái bựa 18+ Hưởng kiếp bị cưỡng hiếp =)) cùng danh

Những câu nói lái bựa 18+

Hưởng kiếp bị cưỡng hiếp =))

– Yêu nhau lâu vậy rồi, giờ em thích gì để anh tặng nào?

– Em thích mũ anh đội.

Anh thích ăn mì, nhất là mì 2 tôm.

Không thích cồn chính hãng, anh chỉ thích cồn lậu.

Chê em vú bé nhưng anh *éo có vé bú

– Nhìn anh dễ thương quá đi mất!

– Vậy thì quất đi má

hồn xóm làng – hàng xóm l**

– Cá gì vậy?

– Cá chà bặc hay Cá chà bu

Tướng vọt qua đài – Đái vọt qua tường.

Dễ thương là thương không dễ, thương không dễ là dê có thưởng, dê có thưởng là lên giường có thể

Những câu nói lái bựa 18+

Hưởng kiếp bị cưỡng hiếp =))
cùng danh Nói lái 18+

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top