Những câu nói lái bựa 18+ Dư âm – Dâm ư

Những câu nói lái bựa 18+

Dư âm – Dâm ư

– Yêu nhau lâu vậy rồi, giờ em thích gì để anh tặng nào?

– Em thích mũ anh đội.

Anh thích ăn mì, nhất là mì 2 tôm.

Không thích cồn chính hãng, anh chỉ thích cồn lậu.

Chê em vú bé nhưng anh *éo có vé bú

– Nhìn anh dễ thương quá đi mất!

– Vậy thì quất đi má

– Cá gì vậy?

– Cá chà bặc hay Cá chà bu

Đổ mấy lít – Đít mấy lỗ?

Chào chú… ngo – Chào chó ngu

Phụ cho đành – Phành cho đ*

Những câu nói lái bựa 18+

Dư âm – Dâm ư
Nói lái 18+

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top