Những câu nói lái bựa 18+ Đi bão – Bao đ*~

Những câu nói lái bựa 18+

Đi bão – Bao đ*~

– Yêu nhau lâu vậy rồi, giờ em thích gì để anh tặng nào?

– Em thích mũ anh đội.

Anh thích ăn mì, nhất là mì 2 tôm.

Không thích cồn chính hãng, anh chỉ thích cồn lậu.

Chê em vú bé nhưng anh *éo có vé bú

– Nhìn anh dễ thương quá đi mất!

– Vậy thì quất đi má

– Cá gì vậy?

– Cá chà bặc hay Cá chà bu

Tướng vọt qua đài – Đái vọt qua tường.

Dễ thương là thương không dễ, thương không dễ là dê có thưởng, dê có thưởng là lên giường có thể

Đại học lớn -…

Những câu nói lái bựa 18+

Đi bão – Bao đ*~
Nói lái 18+

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top