Những câu nói lái bựa 18+ Cú đêm – Đếm c*

Những câu nói lái bựa 18+

Cú đêm – Đếm c*

– Yêu nhau lâu vậy rồi, giờ em thích gì để anh tặng nào?

– Em thích mũ anh đội.

Anh thích ăn mì, nhất là mì 2 tôm.

Không thích cồn chính hãng, anh chỉ thích cồn lậu.

Chê em vú bé nhưng anh *éo có vé bú

– Nhìn anh dễ thương quá đi mất!

– Vậy thì quất đi má

Trâu đi cày – Trai đi cầu

Gấu đi cày – Gái đi cầu

Con công ngủ – Con c* ngổng

Bắt con cọp – Bóp con c*c

Đại học lớn – Lợn học đ**

Những câu nói lái bựa 18+

Cú đêm – Đếm c*
Nói lái 18+

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top