Những câu nói lái bựa 18+ Con đã đi xa – Con đĩ xi đa cùng danh m

Những câu nói lái bựa 18+

Con đã đi xa – Con đĩ xi đa

– Yêu nhau lâu vậy rồi, giờ em thích gì để anh tặng nào?

– Em thích mũ anh đội.

Anh thích ăn mì, nhất là mì 2 tôm.

Không thích cồn chính hãng, anh chỉ thích cồn lậu.

Chê em vú bé nhưng anh *éo có vé bú

– Nhìn anh dễ thương quá đi mất!

– Vậy thì quất đi má

Đàn ông lên và ra, đàn bà la và rên :v

Cho em tiêm – Chiêm em to

Tu phải đạo – Tao phải đ*

Cú có đeo – đéo có c*

Những câu nói lái bựa 18+

Con đã đi xa – Con đĩ xi đa
cùng danh m Nói lái 18+

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top