Những câu nói lái bựa 18+ Ba nước ruồi – Ra nước b*** cùng danh m

Những câu nói lái bựa 18+

Ba nước ruồi – Ra nước b***

– Yêu nhau lâu vậy rồi, giờ em thích gì để anh tặng nào?

– Em thích mũ anh đội.

Anh thích ăn mì, nhất là mì 2 tôm.

Không thích cồn chính hãng, anh chỉ thích cồn lậu.

Chê em vú bé nhưng anh *éo có vé bú

– Nhìn anh dễ thương quá đi mất!

– Vậy thì quất đi má

– Cá gì vậy?

– Cá chà bặc hay Cá chà bu

Chào chú… ngo – Chào chó ngu

– Lá gì lạ vậy?

– Lá chà bồn

Hai dối – Hôi d*i

Những câu nói lái bựa 18+

Ba nước ruồi – Ra nước b***
cùng danh m Nói lái 18+

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top