Những câu nói lái bá đạo Ngân sách không rõ. Chỉ biết kho rỗng. cùng d

Những câu nói lái bá đạo

Ngân sách không rõ. Chỉ biết kho rỗng.

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Cháu làm gì? – Chí làm giàu

Từ ghét thầm tới gầm thét

Dự án lâu đời, sếp hỏi lời đâu?

Những câu nói lái bá đạo

Ngân sách không rõ. Chỉ biết kho rỗng.
cùng d Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top