Những câu nói lái bá đạo Món quái đảng – Món quán đãi

Những câu nói lái bá đạo

Món quái đảng – Món quán đãi

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

bà con – còn ba

một chú chuột đồng – một đống chuột chù

chứa chan – chán chưa

Bán sữa – Bữa sáng

Những câu nói lái bá đạo

Món quái đảng – Món quán đãi
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top