Những câu nói lái bá đạo Máy giặt nằm ngang – Mất dạy ngàn năm cùng da

Những câu nói lái bá đạo

Máy giặt nằm ngang – Mất dạy ngàn năm

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Cháu làm gì? – Chí làm giàu

Xương chó – Cho sướng

Cái chổi – chối cãi

Những câu nói lái bá đạo

Máy giặt nằm ngang – Mất dạy ngàn năm
cùng da Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top