Những câu nói lái bá đạo Mấy đứa mỏ nhọn thì hay nhỏ mọn. cùng danh mụ

Những câu nói lái bá đạo

Mấy đứa mỏ nhọn thì hay nhỏ mọn.

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Cháu làm gì? – Chí làm giàu

Ngân sách không rõ. Chỉ biết kho rỗng.

Từ ghét thầm tới gầm thét

Những câu nói lái bá đạo

Mấy đứa mỏ nhọn thì hay nhỏ mọn.
cùng danh mụ Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top