Những câu nói lái bá đạo Lúc tuôn trào là lúc tao chuồn

Những câu nói lái bá đạo

Lúc tuôn trào là lúc tao chuồn

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Chơi hụi thì chết – chơi hết thì trụi

Thích chàng ngông sẽ lấy chồng ngang

Giỡn quá lố – Giỗ quá lớn

Đồng hồ – Đồ hồng

Những câu nói lái bá đạo

Lúc tuôn trào là lúc tao chuồn
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top