Những câu nói lái bá đạo Không dám bung cánh tay sợ em tung cánh bay.

Những câu nói lái bá đạo

Không dám bung cánh tay sợ em tung cánh bay.

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Tươi lên nào – Tao nên lười

Dạo này thấy người yếu

Chắc do thiếu người ấy

Bán hết đám cá tươi để làm đám cưới ta

Thương em tới già – tha em tới giường

Những câu nói lái bá đạo

Không dám bung cánh tay sợ em tung cánh bay. Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top