Những câu nói lái bá đạo hồi sinh – sình hôi

Những câu nói lái bá đạo

hồi sinh – sình hôi

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

cố giảm – cám dỗ

quỷ đây – quẩy đi

Tảo hôn – Tổn hao – Tao hỗn

Lúc tuôn trào là lúc tao chuồn

Những câu nói lái bá đạo

hồi sinh – sình hôi
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top