Những câu nói lái bá đạo Giỡn quá lố – Giỗ quá lớn

Những câu nói lái bá đạo

Giỡn quá lố – Giỗ quá lớn

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Đồng hồ – Đồ hồng

Quỳnh vừa dạy bạn trai 1 bài học

Quỳnh tương (rượu ngon)

Cú đấm – cấm đú

Tôi đây – tay đôi

Những câu nói lái bá đạo

Giỡn quá lố – Giỗ quá lớn
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top