Những câu nói lái bá đạo Giấm chua – chúa dâm

Những câu nói lái bá đạo

Giấm chua – chúa dâm

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

ban đầu – đang bầu

dân cư – dư cân

Ôi tiêu rồi – Tôi yêu rồi!

tinh thần – thân tình

Những câu nói lái bá đạo

Giấm chua – chúa dâm
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top