Những câu nói lái bá đạo Em đừng nghĩ là hình mình chán, tại anh để nó làm màn hình chính.

Những câu nói lái bá đạo

Em đừng nghĩ là hình mình chán, tại anh để nó làm màn hình chính.

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Chờ đi dạy – Giờ đi chạy – Giày đi chợ

Chim thiếu ăn chim tìm con sâu

Em thiếu anh em sầu con tim

Thức đêm anh tỉnh bằng trà

Thích em anh trả bằng tình được không

Tối anh có sang thì sáng anh có tôi.

Những câu nói lái bá đạo

Em đừng nghĩ là hình mình chán, tại anh để nó làm màn hình chính. Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top