Những câu nói lái bá đạo Đừng nghe mà anh – Đành nghe mà ưng cùng danh

Những câu nói lái bá đạo

Đừng nghe mà anh – Đành nghe mà ưng

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Cháu làm gì? – Chí làm giàu

Khỉ sợ chó – Chỉ sợ khó

Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu

Những câu nói lái bá đạo

Đừng nghe mà anh – Đành nghe mà ưng
cùng danh Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top