Những câu nói lái bá đạo Đứng lại cái cửa xanh, nhớ lại cái cảnh xưa c

Những câu nói lái bá đạo

Đứng lại cái cửa xanh, nhớ lại cái cảnh xưa

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Cháu làm gì? – Chí làm giàu

Có ai quan tâm – Cấm ai quan to

Thưa cô răng – Răng cô thừa

Những câu nói lái bá đạo

Đứng lại cái cửa xanh, nhớ lại cái cảnh xưa
c Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top