Những câu nói lái bá đạo Đụng là cháy – Chạy là đúng

Những câu nói lái bá đạo

Đụng là cháy – Chạy là đúng

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Cháu làm gì? – Chí làm giàu

Cuộc đời thật trái ngang – Cuộc đời thật ngán trai

Yếu như sên – Sến như yêu

Những câu nói lái bá đạo

Đụng là cháy – Chạy là đúng
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top