Những câu nói lái bá đạo Đừng có sầu dù đầu có sừng

Những câu nói lái bá đạo

Đừng có sầu dù đầu có sừng

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

tương xứng – xưng tướng

Đánh tung mỡ bạn để đánh tan mỡ bụng.

Cười là phải thế – Thề là phải cưới

ta không thể ngủ – ngu không thể tả

Những câu nói lái bá đạo

Đừng có sầu dù đầu có sừng
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top