Những câu nói lái bá đạo Đĩa rau lang xào – Đĩa rau sang Lào cùng danh

Những câu nói lái bá đạo

Đĩa rau lang xào – Đĩa rau sang Lào

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

thống kê – thế công

Chả có đủ – Đã có chủ

Cá thiếu muối, cá ươn và thiu

Anh vắng em, thiếu yêu và thương.

Đậu ve xào – Đậu xe vào

Những câu nói lái bá đạo

Đĩa rau lang xào – Đĩa rau sang Lào
cùng danh Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top