Những câu nói lái bá đạo Đậu ve xào – Đậu xe vào <

Những câu nói lái bá đạo

Đậu ve xào – Đậu xe vào

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

tao nể – tê não

tối đa – đá tôi

mâu thuẫn – thân mẫu

Món quái đảng – Món quán đãi

Những câu nói lái bá đạo

Đậu ve xào – Đậu xe vào
< Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top