Những câu nói lái bá đạo Đánh tung mỡ bạn để đánh tan mỡ bụng. cùng da

Những câu nói lái bá đạo

Đánh tung mỡ bạn để đánh tan mỡ bụng.

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cười là phải thế – Thề là phải cưới

ta không thể ngủ – ngu không thể tả

tính lười – lưới tình

thương tích – tương thích

Những câu nói lái bá đạo

Đánh tung mỡ bạn để đánh tan mỡ bụng.
cùng da Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top