Những câu nói lái bá đạo Đánh chó phải ngó mặt chủ Đánh chủ phải ngủ với chó.

Những câu nói lái bá đạo

Đánh chó phải ngó mặt chủ

Đánh chủ phải ngủ với chó.

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

bản thân – than bẩn

Bồ tát – bà tốt

hiệu quả – quạ hiểu

Quỷ trấn – quẫn trí

Những câu nói lái bá đạo

Đánh chó phải ngó mặt chủ
Đánh chủ phải ngủ với chó. Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top