Những câu nói lái bá đạo Đàn ông đích thực là đàn ông thích đực cùng d

Những câu nói lái bá đạo

Đàn ông đích thực là đàn ông thích đực

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Thầm thương em nên tôi mới thường thăm em.

Em đừng nghĩ là hình mình chán, tại anh để nó làm màn hình chính.

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Nó là bò sáng phải rống

Còn mày là người thì ráng phải sống

Những câu nói lái bá đạo

Đàn ông đích thực là đàn ông thích đực
cùng d Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top