Những câu nói lái bá đạo Đàn đứt ở dây – Tình dứt ở đây

Những câu nói lái bá đạo

Đàn đứt ở dây – Tình dứt ở đây

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Ra bờ hồ kiếm bồ hờ

Thế em là mây sao anh thấy em là mê.

Người ta gọi em là thánh yêu

Nhưng họ đâu biết là vì em thiếu anh

Tính anh thực tồi – tối anh thực tình

Những câu nói lái bá đạo

Đàn đứt ở dây – Tình dứt ở đây
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top