Những câu nói lái bá đạo Con sóc con cò – Con sò con cóc

Những câu nói lái bá đạo

Con sóc con cò – Con sò con cóc

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Cháu làm gì? – Chí làm giàu

Công Vinh Thủy Tiên – Công viên thủy tinh

Con trai con gấu – Con trâu con gái

Những câu nói lái bá đạo

Con sóc con cò – Con sò con cóc
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top