Những câu nói lái bá đạo Con dế con sâu – Con sấu con dê

Những câu nói lái bá đạo

Con dế con sâu – Con sấu con dê

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Cháu làm gì? – Chí làm giàu

Công Vinh Thủy Tiên – Công viên thủy tinh

Con cua con rồng – Con công con rùa

Những câu nói lái bá đạo

Con dế con sâu – Con sấu con dê
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top