Những câu nói lái bá đạo Con cua con rồng – Con công con rùa cùng danh

Những câu nói lái bá đạo

Con cua con rồng – Con công con rùa

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Cháu làm gì? – Chí làm giàu

Công Vinh Thủy Tiên – Công viên thủy tinh

Con bò con sáo – Con báo con sò

Những câu nói lái bá đạo

Con cua con rồng – Con công con rùa
cùng danh Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top