Những câu nói lái bá đạo chứa chan – chán chưa

Những câu nói lái bá đạo

chứa chan – chán chưa

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Bán sữa – Bữa sáng

Hoảng chưa – Chửa hoang

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Báo đời – Bới đào

Những câu nói lái bá đạo

chứa chan – chán chưa
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top