Những câu nói lái bá đạo chú chơi thử – thú chơi chữ

Những câu nói lái bá đạo

chú chơi thử – thú chơi chữ

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

thủy điện – Thụy Điển

mèo cái – mài kéo

đuổi ma quỷ – đuổi qua mỹ

cầu gia đạo – cạo da đầu

Những câu nói lái bá đạo

chú chơi thử – thú chơi chữ
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top