Những câu nói lái bá đạo Chơi hụi thì chết – chơi hết thì trụi cùng da

Những câu nói lái bá đạo

Chơi hụi thì chết – chơi hết thì trụi

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Thích chàng ngông sẽ lấy chồng ngang

Giỡn quá lố – Giỗ quá lớn

Đồng hồ – Đồ hồng

Quỳnh vừa dạy bạn trai 1 bài học

Quỳnh tương (rượu ngon)

Những câu nói lái bá đạo

Chơi hụi thì chết – chơi hết thì trụi
cùng da Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top