Những câu nói lái bá đạo Chim thiếu ăn chim tìm con sâu Em thiếu anh em sầu con tim

Những câu nói lái bá đạo

Chim thiếu ăn chim tìm con sâu

Em thiếu anh em sầu con tim

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Thức đêm anh tỉnh bằng trà

Thích em anh trả bằng tình được không

Tối anh có sang thì sáng anh có tôi.

Thời trang công sở hay thời cơ trông sảng?

Đàn đứt ở dây – Tình dứt ở đây

Những câu nói lái bá đạo

Chim thiếu ăn chim tìm con sâu
Em thiếu anh em sầu con tim Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top