Những câu nói lái bá đạo Chí làm công to – Chó làm công ty cùng danh m

Những câu nói lái bá đạo

Chí làm công to – Chó làm công ty

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Cháu làm gì? – Chí làm giàu

Người cười ko bao giờ tính – Người tình ko bao giờ cưới

Thần tiên – Tiền thân

Những câu nói lái bá đạo

Chí làm công to – Chó làm công ty
cùng danh m Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top