Những câu nói lái bá đạo Chả sợ chi – Chỉ sợ cha <

Những câu nói lái bá đạo

Chả sợ chi – Chỉ sợ cha

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Khoái ăn sang – Sáng ăn khoai

Đàn ông đích thực là đàn ông thích đực

Nó là bò sáng phải rống

Còn mày là người thì ráng phải sống

Những câu nói lái bá đạo

Chả sợ chi – Chỉ sợ cha
< Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top