Những câu nói lái bá đạo Chà đồ nhôm – Chôm đồ nhà

Những câu nói lái bá đạo

Chà đồ nhôm – Chôm đồ nhà

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Cháu làm gì? – Chí làm giàu

Thống kê – Thế công

chua như giấm – dâm như chúa

Những câu nói lái bá đạo

Chà đồ nhôm – Chôm đồ nhà
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top