Những câu nói lái bá đạo Cây đèn thân – Thân đèn cầy

Những câu nói lái bá đạo

Cây đèn thân – Thân đèn cầy

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

bò đến – bến đò

Hoa giã quỳ – Hoa quỹ già

Mò tôm – Mồm to

Giấm chua – chúa dâm

Những câu nói lái bá đạo

Cây đèn thân – Thân đèn cầy
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top