Những câu nói lái bá đạo Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta cùng

Những câu nói lái bá đạo

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

Thầm thương em nên tôi mới thường thăm em.

Em đừng nghĩ là hình mình chán, tại anh để nó làm màn hình chính.

Chờ đi dạy – Giờ đi chạy – Giày đi chợ

Chim thiếu ăn chim tìm con sâu

Em thiếu anh em sầu con tim

Thức đêm anh tỉnh bằng trà

Thích em anh trả bằng tình được không

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Những câu nói lái bá đạo

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta
cùng Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top