Những câu nói lái bá đạo Bán hết đám cá tươi để làm đám cưới ta cùng d

Những câu nói lái bá đạo

Bán hết đám cá tươi để làm đám cưới ta

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Thương em tới già – tha em tới giường

tường trình – tình trường

Đừng có sầu dù đầu có sừng

tương xứng – xưng tướng

Những câu nói lái bá đạo

Bán hết đám cá tươi để làm đám cưới ta
cùng d Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top