Những câu nói lái bá đạo ban đầu – đang bầu <

Những câu nói lái bá đạo

ban đầu – đang bầu

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

dân cư – dư cân

Ôi tiêu rồi – Tôi yêu rồi!

tinh thần – thân tình

Đĩa rau lang xào – Đĩa rau sang Lào

Những câu nói lái bá đạo

ban đầu – đang bầu
< Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top