Những câu nói lái bá đạo Á khôi – khối A

Những câu nói lái bá đạo

Á khôi – khối A

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Con ngan con sếu – Con nghêu con sán

Con ốc con kiến – Con yến con cóc

chú chơi thử – thú chơi chữ

thủy điện – Thụy Điển

Những câu nói lái bá đạo

Á khôi – khối A
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top