Những câu nói hài hước, để đời trong chương trình Táo Quân cuối năm Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệu

Những câu nói hài hước, để đời trong chương trình Táo Quân cuối năm

Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệu

Theo thống kê mà anh em cấp dưới người ta đưa ra, 6 tháng cuối năm, số vụ tai nạn giao thông… vượt mức kế hoạch đề ra.

1 + 1 = 2 là trẻ con nó trả lời như thế. Nhưng với người lớn, hay với ngành giáo dục chúng tôi thì 1 + 1 có thể bằng 9 bằng 10 tùy vào ý chí của người cộng điểm.

Dân mình vốn thấp cổ bé họng. Cứ cho kêu, kêu chán không ai nghe thế là tự ngồi im.

Giá trị duy nhất cùa chúng mày là bố chúng mày.

Có những người bình thường hiền ơi là hiền nhưng ngồi sau bàn phím là ngay lập tức trở thành anh hùng.

Cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương.

Máng mương đòi tương đương với thủy điện.

Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư trí tuệ, còn đại học thì mặc kệ…

Nước trong thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi

Thành công mới ở mức biển hiệu chứ hiện nay chưa tìm được biểu hiện nào.

Những câu nói hài hước, để đời trong chương trình Táo Quân cuối năm

Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệu Táo Quân

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top