Những câu nói hài hước, để đời trong chương trình Táo Quân cuối năm Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ.

Những câu nói hài hước, để đời trong chương trình Táo Quân cuối năm

Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ.

Theo thống kê mà anh em cấp dưới người ta đưa ra, 6 tháng cuối năm, số vụ tai nạn giao thông… vượt mức kế hoạch đề ra.

1 + 1 = 2 là trẻ con nó trả lời như thế. Nhưng với người lớn, hay với ngành giáo dục chúng tôi thì 1 + 1 có thể bằng 9 bằng 10 tùy vào ý chí của người cộng điểm.

Giá trị duy nhất cùa chúng mày là bố chúng mày.

Có những người bình thường hiền ơi là hiền nhưng ngồi sau bàn phím là ngay lập tức trở thành anh hùng.

Nói có người nghe, đe có người sợ, nợ có đứa không dám đòi.

Dân mình vốn thấp cổ bé họng. Cứ cho kêu, kêu chán không ai nghe thế là tự ngồi im.

Cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương.

Máng mương đòi tương đương với thủy điện.

Bên ngoài xấu xí nhuốc nhem

Bên trong hàng độc bóc tem chưa từng

Chúng nó có dạy nhưng quên mất là mình được dạy

Những câu nói hài hước, để đời trong chương trình Táo Quân cuối năm

Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ. Táo Quân

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top