Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh. Một thằng con trai tốt là thằng con trai không quan tâm đến 2 từ “Quá khứ” và “Trinh tiết”

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Một thằng con trai tốt là thằng con trai không quan tâm đến 2 từ “Quá khứ” và “Trinh tiết”

Đại trượng phu trên đời, cho dù không thể lưu danh thiên cổ nhưng cũng không để tiếng xấu muôn đời.

Làm trai cho đáng nên trai

Đi đâu cũng lận cái chai trong người.

Là đàn ông thắng ai cũng tốt nhưng đừng cố thắng vợ mình.

Làm trai cho đáng thân trai

Để gái nó tán còn oai cái gì

Đàn ông chỉ có 2 loại: 1 loại lừa dối phụ nữ trong thoáng chốc, 1 loại lừa dối phụ nữ cả đời.

Làm trai chí tại bốn phương, bốn bể là nhà… loại trai như thế Chắc là ăn xin.

Đàn ông càng nhiều tuổi thì càng giàu có. Bạc trên tóc, Vàng trên răng, Đá quý trong thận và… Bất động sản trong quần!!

Đàn ông rất sợ khi đàn bà suy diễn vì những gì họ nghĩ hoàn toàn đúng.

Con trai à! Hãy tỏ tình với người con gái mà mình thích trước khi kịp nhận ra… mình là chị em.

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Một thằng con trai tốt là thằng con trai không quan tâm đến 2 từ “Quá khứ” và “Trinh tiết” Đàn ông

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top