Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh. Làm trai cho đáng thân trai Để gái nó tán còn oai cái gì

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Làm trai cho đáng thân trai

Để gái nó tán còn oai cái gì

Đại trượng phu trên đời, cho dù không thể lưu danh thiên cổ nhưng cũng không để tiếng xấu muôn đời.

Làm trai cho đáng nên trai

Đi đâu cũng lận cái chai trong người.

Là đàn ông thắng ai cũng tốt nhưng đừng cố thắng vợ mình.

Khi nhắc tới trai tốt, tao chạnh lòng vì… đời tư bị đem ra soi mói.

Khi ai đó hỏi về người con trai tốt, tôi lại kể về bản thân mình =))

Đàn ông chỉ có 2 loại: 1 loại lừa dối phụ nữ trong thoáng chốc, 1 loại lừa dối phụ nữ cả đời.

Năng lực trí óc của một người đàn ông tỉ lệ thuận với lượng cà phê mà anh ta uống.

Dỗi ghen vốn chuyện đàn bà

Cảm thông thấu hiểu mới là đàn ông

Đàn ông giống như con nghé vậy. Họ chỉ trưởng thành khi đã mọc sừng đẩy đủ. 1 số ít may mắn tiến hóa thành tê giác, trâu bò. 1 số không may tiến hóa thành nhím.

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Làm trai cho đáng thân trai
Để gái nó tán còn oai cái gì Đàn ông

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top