Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh. Làm trai chí tại bốn phương, bốn bể là nhà… loại trai như thế Chắc là ăn xin.

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Làm trai chí tại bốn phương, bốn bể là nhà… loại trai như thế Chắc là ăn xin.

Đại trượng phu trên đời, cho dù không thể lưu danh thiên cổ nhưng cũng không để tiếng xấu muôn đời.

Làm trai cho đáng nên trai

Đi đâu cũng lận cái chai trong người.

Là đàn ông thắng ai cũng tốt nhưng đừng cố thắng vợ mình.

Làm trai cho đáng thân trai

Để gái nó tán còn oai cái gì

Đàn ông chỉ có 2 loại: 1 loại lừa dối phụ nữ trong thoáng chốc, 1 loại lừa dối phụ nữ cả đời.

Người đàn ông tốt không phải lúc vui họ chiều chuộng bạn như thế nào mà là khi tức giận họ đối xử như thế nào với bạn…

Đàn ông không giàu đừng trách gia cảnh

Người đàn ông không dành thời gian cho gia đình không bao giờ có thể trở thành người đàn ông thực thụ.

Đối với người đàn ông, tha thứ điều gì cũng được, nhưng lãng quên thì không bao giờ

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Làm trai chí tại bốn phương, bốn bể là nhà… loại trai như thế Chắc là ăn xin. Đàn ông

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top