Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh. Khi ai đó hỏi về người con trai tốt, tôi lại kể về bản thân mình =))

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Khi ai đó hỏi về người con trai tốt, tôi lại kể về bản thân mình =))

Đại trượng phu trên đời, cho dù không thể lưu danh thiên cổ nhưng cũng không để tiếng xấu muôn đời.

Làm trai cho đáng nên trai

Đi đâu cũng lận cái chai trong người.

Là đàn ông thắng ai cũng tốt nhưng đừng cố thắng vợ mình.

Làm trai cho đáng thân trai

Để gái nó tán còn oai cái gì

Đàn ông chỉ có 2 loại: 1 loại lừa dối phụ nữ trong thoáng chốc, 1 loại lừa dối phụ nữ cả đời.

Đàn ông họ yêu bằng mắt, khóc bằng tim. Đến khi thấy họ khóc bằng mắt thì họ đã yêu bạn quá nhiều.

Sân cỏ là nơi đàn ông khóc nhiều nhất

Trẻ con để ý đúng sai, người lớn thì chỉ nhìn vào lợi ích.

Làm trai chí tại bốn phương, bốn bể là nhà… loại trai như thế Chắc là ăn xin.

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Khi ai đó hỏi về người con trai tốt, tôi lại kể về bản thân mình =)) Đàn ông

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top