Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh. Ga-lăng là cử chỉ đẹp của người đàn ông trước những phụ nữ không phải là vợ mình.

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Ga-lăng là cử chỉ đẹp của người đàn ông trước những phụ nữ không phải là vợ mình.

Đại trượng phu trên đời, cho dù không thể lưu danh thiên cổ nhưng cũng không để tiếng xấu muôn đời.

Làm trai cho đáng nên trai

Đi đâu cũng lận cái chai trong người.

Là đàn ông thắng ai cũng tốt nhưng đừng cố thắng vợ mình.

Làm trai cho đáng thân trai

Để gái nó tán còn oai cái gì

Đàn ông chỉ có 2 loại: 1 loại lừa dối phụ nữ trong thoáng chốc, 1 loại lừa dối phụ nữ cả đời.

Năng lực trí óc của một người đàn ông tỉ lệ thuận với lượng cà phê mà anh ta uống.

Khốn khổ nhất của thằng đàn ông có vợ là đi ăn cắp thu nhập của chính mình

Ko có đàn ông xấu vì chả có thằng nào thừa nhận điều đó cả :v

Đàn ông không bao giờ tiếc tiền với những cô gái không quan tâm tới tiền.

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Ga-lăng là cử chỉ đẹp của người đàn ông trước những phụ nữ không phải là vợ mình. Đàn ông

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top